Nieuwe versie BRL 6000-25

InstallQ heeft op 15 juni 2022 een nieuwe versie van de BRL 6000-25 uitgebracht. De BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ is definitief en beschikbaar. De BRL is aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De TloKB heeft de vernieuwsde BRL als toegelaten certificatieschema geregistreerd in het Register Gasverbrandingsinstallaties (CS-1001).