Top 10 best verkochte warmtepompen van het afgelopen jaar

Wat zijn de best verkochte warmtepompen in het afgelopen jaar? Op ons verzoek heeft RVO een overzicht samengesteld. Het is gebaseerd op de binnengekomen subsidieaanvragen over de periode van juni 2021 tot en met mei 2022. Subsidie is mogelijk op alle warmtepompen die op de ISDE Apparatenlijst Warmtepompen 2022 staan. Voor onderstaande tien warmtepompen en combinaties is het vaakst subsidie aangevraagd.