Ventilatieroosters voor retour of afzuig

Bij een afzuigrooster komt minder kijken dan bij een aanvoerrooster. Een afzuigrooster dient meer om het einde van het afzuigkanaal een beetje netjes af te werken. De luchtsnelheid bij afzuigroosters is al dusdanig laag dat er eigenlijk geen tocht meer kan optreden. Voor de locatie van een afzuigrooster moet er gelet worden op eventuele vermenging van de luchtstromen, als een aanzuigrooster in de buurt zit. Thermische luchteffecten mogen ook niet optreden.