Ventilatieroosters

Ventilatieroosters zorgen voor de toevoer van frisse lucht en de afvoer van vervuilde lucht, gassen en dampen. Tussen ruimtes onderling dienen ventilatieroosters voor het doorvoeren van lucht. De beweging van de lucht kan daarin zowel op een mechanische als op een natuurlijke manier plaats vinden.