Via hybride warmtepompen naar all-electric

De Vereniging Warmtepompen heeft als voornaamste doelstelling: bijdragen aan de energietransitie door middel van verduurzaming van de totale gebouwde omgeving. Dat de hybride warmtepomp hierin een plek verdient, is geen punt van discussie.
Peter van Gameren, directeur bij Itho Daalderop en bestuurslid van de Vereniging Warmtepompen (foto ©NFP)