Via hybride warmtepompen naar all-electric

De Vereniging Warmtepompen heeft als voornaamste doelstelling: bijdragen aan de energietransitie door middel van verduurzaming van de totale gebouwde omgeving. Dat de hybride warmtepomp hierin een plek verdient, is geen punt van discussie.