Betere modellen voor duurzame renovatie nodig

Niet alle woningen kunnen op dezelfde manier verduurzaamd worden. Om de nuances in de gebouwvoorraad goed in beeld te brengen zijn betere rekenmodellen nodig. Dat voorkomt halfslachtige oplossingen zoals hoog- of middentemperatuur warmtenetten en verwarming op waterstofgas.