Welke warmtebron past bij een MT/HT-warmtenet?

Als een wijk wel de benodigde dichtheid heeft voor de aanleg van een warmtenet, maar de energielabels van de aangesloten woningen op C of lager uitkomen, dan is een HT-warmtenet de oplossing. Brononderzoek moet uitwijzen welke bronnen bruikbaar zijn.