Welke warmtebron past bij een LT-warmtenet?

Als de wijkdichtheid en de energielabels aan de vereisten voldoen voor de aanleg van een collectief LT-warmtenet, kan het bronnenonderzoek beginnen. Dat is toe te spitsen op drie mogelijkheden: aquathermie, zonnecollectoren/PVT-panelen of restwarmte. Een combinatie van deze mogelijkheden kan ook, zoals de warmte van oppervlaktewater én restwarmte.