Zuinig met groene waterstof

Het Fraunhofer Institut heeft een rapport uitgebracht waarin ze stellen dat bijmengen van H2 bij aardgas (ook voor huishoudelijk gebruik) totale verspilling van waterstofgas is. Het heeft veel minder broeikasgasvermindering tot gevolg, dan wanneer je diezelfde hoeveelheid H2 “direct” zou gebruiken voor industriële processen en energieopwekking. Bovendien kost het aanpassen van de installaties zoveel, dat het nooit rendabel te krijgen is.