Hybride warmtepomp en piekbelasting

Hoe functioneren (hybride) warmtepompen in de praktijk? In dit artikel (Installatiemonitor, deel 2 van 5) gaan we in op de piekbelasting.
Hybride warmtepompen. Gemiddeld elektrisch vermogen per 15 minuten. Gemiddeld over de periode 1 januari t/m 31 maart 2021. Het verliesoppervlak geeft een consequente en bruikbare indicatie van het energieprofiel. Met name rondom de piekbelasting in de avonduren. (Bron: Installatiemonitor, BDH)