‘Uitvoering coalitieakkoord staat of valt met vakmensen’

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een reflectie geschreven op het coalitieakkoord 2021-2025. Naast het tekort aan vakmensen, wordt ook geconstateerd dat op basis van vrijwilligheid de aardgasvrije doelen niet gehaald zullen worden.