Nieuwe Warmtewet uitgesteld

Terwijl de warmtetarieven fors stijgen, wordt de invoering van de Wet collectieve warmtevoorziening (WCW) uitgesteld tot 2023. De Warmtewet 2 zou de warmtetarieven transparanter moeten maken.
Warmteleidingen voor stadsverwarming, Amsterdam Foto: www.hollandfoto.net via Shutterstock