Groter bereik sprinkleractiviteiten De Groot Installatiegroep

De Groot Installatiegroep vergroot haar positie in de Nederlandse installatiebranche in met name het segment sprinklertechniek dankzij de overname van de sprinkleractiviteiten van Trigion Brand- en Beveiligingstechniek te Woerden.