Waterstof vraagt aanpassing NEN 1078

De NEN kondigt een aanvullingsblad bij de norm NEN 1078 aan. Het toepassen van waterstof in huishoudelijke installaties is één van de mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. De norm voorziet hier tot nu toe nog niet in.

Gasleidingsinstallaties

NEN 1078 geeft de prestatie‐eisen voor ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidingsinstallaties met een nominale werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa) van gebouwgebonden systemen in een niet‐industriële omgeving. Het ministerie van BZK vroeg de NEN om de norm aan te vullen vanwege de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Tot nu toe betreft de norm alleen aardgas en flessengas.

Aanvulling

De aanvulling moet duidelijkheid bieden over de veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van proefprojecten met waterstof en de verdere uitrol van waterstoftoepassing. Dit geldt voor alle betrokken partijen. Opdrachtgevers, installateurs, fabrikanten en bevoegd gezag die betrokken zijn bij nieuwbouwprojecten met waterstoftoepassing zullen dan ook met de norm kunnen werken.

In 2022  en 2023 werkt de normcommissie ’Installaties voor verbrandingstoestellen’ samen met een afvaardiging van de normsubcommissie ‘Gasleidinginstallaties’ hieraan.