“Wijk aardgasvrij maken complexer dan gedacht”

Zo’n 1.200 woningen zijn via het Programma Aardgasvrije Wijken van het gas gehaald. Ervan leren is het doel van PAW, om via een wijkaanpak tot opschaling te komen. Maar … “op organisatorisch, technisch en financieel gebied, zijn we erachter gekomen dat het aardgasvrij maken van een wijk complexer is gebleken dan gedacht,” vertelt programmamanager Jos van Dalen.
PAW proeftuin Zandweerd, Deventer. ZLT-warmtenet (13-22⁰C) o.b.v. warmte uit RWZI. Aansluitopties: grondgebonden woningen met individuele warmtepomp, appartementen met collectieve warmtepomp naar 70⁰C. Systeem kan ook koelen. Fotograaf: Kick Smeets.