Herziening norm Luchtdichtheid van gebouwen nodig

De norm NEN 2687 Luchtdoorlatendheid van woningen geeft eisen die aan de luchtdoorlatendheid van woongebouwen of woningen worden gesteld. Het gaat om alle niet met opzet in de gebouwschil ontstane “ondichtheden.” Deze norm uit 1989 is aan herziening toe.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en krijg:

  • Uitleg van praktijksituaties: wat mag wel en wat mag niet
  • Praktische informatie over relevante normen en wetgeving
  • Aandacht voor de energietransitie