Legionella: belangrijke wijzigingen nieuwe Drinkwaterrichtlijn op komst

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek laten uitvoeren met betrekking tot de regelgeving legionellapreventie in leidingwater. Minister Visser informeert in een kamerbrief de Kamer over de conclusies en haar beleidsreactie. Er zullen naar verwachting belangrijke wijzigingen in de nieuwe Drinkwaterrichtlijn worden opgenomen.