Risicokwalificatie collectieve watervoorziening of leidingnet nog actueel?

Is de risicokwalificatie van collectieve watervoorzieningen of leidingnetten nog afdoende? Dat is één van de vragen die KWR Water Research Institute-Berenschot in opdracht van het ministerie van I en W heeft onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels bekend.