Legionella-regelgeving richten op kweekbare Legionella spp. of L. pneumophila?

Er bestaat al enige tijd discussie of de regelgeving zich moet richten op Legionella pneumophila of op Legionella spp. (species) oftewel alle legionellasoorten die kweekbaar zijn op de regulier gehanteerde voedingsbodem. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet het onderzoeken.