Invloed van spoelen leidingwaterinstallatie op legionella in gebouwen

Is wekelijks spoelen van leidingen effectief of niet? Dit onderwerp is al enige tijd een discussiepunt onder legionellaexperts. KWR Water Research Institute en Berenschot voerden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek uit en gaven advies.