Legionellapreventie: Koudwatersystemen versus warmwatersystemen

In de huidige legionellaregelgeving wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen koudwater- en warmwatersystemen. De wet- en regelgeving geldt dus voor beide systemen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten onderzoeken of de regelgeving moet worden aangepast.