De invloed van warmwatertemperatuur op legionella in drinkwatersystemen van gebouwen

Welke invloed heeft de warmwatertemperatuur op legionella in drinkwatersystemen van gebouwen? Voldoet de huidige Drinkwaterrichtlijn nog of zijn aanpassingen nodig? De minister van Infrastructuur en Waterstaat liet het uitzoeken.