Norm kostenverdeling warmtelevering

De NEN maakt bekend dat de norm voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering is gepubliceerd, die de eisen voor de invoering, toepassing en beëindiging van een warmtekostenverdeelsysteem voor collectieve warmtelevering beschrijft.