BouwMonitor: Minder installateurs zien transformatie leegstaande ruimtes naar woningen als groeimarkt

Per saldo vindt de helft van de installatiesector het doel van de overheid om 845.000 woningen bij te bouwen tussen 2020 en 2030 onrealistisch. Transformatie van leegstaande ruimtes naar woningen wordt door de sector dan ook minder als groeimarkt beschouwd dan vorig jaar. Het aandeel van de projecten waarin prefab wordt toegepast is ten opzichte van 2020 wel licht gestegen.
Opwierde-Zuid, Eemsdelta, Fotograaf: Kick Smeets

De gemiddelde omzet in de bouwkolom is 3,7% hoger dan in september 2020. De installatiesector noteert ten opzicht van dezelfde maand in 2020 een omzetstijging van 5,7%. Dit valt ook hoger uit dan augustus 2021, toen de omzetstijging voor de installatiesector 4,1 was.

Omzet installatiebranche

In vergelijking met augustus 2020 is het percentage van E-installateurs dat te maken kreeg met een omzetstijging in een jaar tijd gestegen van 33% naar 40%. Daarmee is de forse daling na juni 2021 (53%), juli 2021 (32%) en augustus 2021 (15%) ten einde gekomen.

Bij de W-installateurs zijn de percentages nagenoeg hetzelfde. Daar noteert 44% van de bedrijven een omzetstijging ten opzichte van augustus 2020 (33%). Dit valt dan wel weer iets hoger uit dan het percentage voor augustus dit jaar, dat op 41% uitkwam.

In de USP-tabel hieronder is een overzicht weergegeven vanaf september 2020, waarin ook de totaalinstallateur is meegenomen.

[Tekst gaat verder onder tabel. Klik om de tabel groter te maken.]

BouwMonitor september 2021 – Omzet

Redenen omzetstijging en –daling

Meer projecten zijn net als vorige maand de belangrijkste reden (37%) waarom installatiebedrijven in september een omzetstijging noteerden ten opzichte van dezelfde maand in 2020, gevolgd door meer klanten (26%), grotere projecten (17%), het feit dat uitgestelde projecten weer doorgaan (16%) en doordat werken met dezelfde capaciteit efficienter gewerkt wordt (16%).

De installatiebedrijven die een omzetdaling rapporteerden ten opzichte van september 2020, wordt compleet bepaald maatregelen rondom covid-19 die vertraging opleveren (100%).

[Tekst gaat verder onder de tabellen. Klik op de tabel om deze groter te maken.]

Verwachtingen oktober

De installatiesector heeft positieve verwachtingen voor de maand oktober. E-installateurs verwachten 4,7 % groei in oktober ten opzichte van dezelfde maand in 2020. W-installateurs zijn eveneens positief en verwachten een groei van 3,1 % omzet.

Thema: tussen 2020 en 2030 845.000 nieuwe woningen

Iedere maand komt in de BouwMonitor een ander thema aan bod. Deze maand is het thema het doel van de overheid om tussen 2020 en 2030 in totaal 845.000 nieuwe woningen te bouwen. 48%* van de installatiesector vindt dit een onrealistisch doel. Deze stelling is vorig jaar in september ook voorgelegd aan de respondanten. Dat laat zien dat deze opvatting in een jaar tijd niet is veranderd (49%*). Als belangrijkste redenen worden de arbeidstekorten, vergunningen en een tekort materiaal opgevoerd.

Transformatie leegstaande ruimtes naar woningen

Of de transformatie van bestaande leegstaande ruimtes naar woningen als groeimarkt wordt gezien, reageert het aantal respondanten in de installatiebranche met 22%* een stuk negatiever dan vorig jaar in september, toen dat percentage nog op 42%* lag. Slechts 29%* van hen ziet in prefab een oplossing om het woningtekort op te lossen, vorig jaar lag dat percentage nog flink hoger (38%*).

[Tekst gaat verder onder tabel. Klik om de tabel groter te maken.]

Prefab in licht stijgende lijn

Het deel dat van projecten prefab onderdelen bevat is voor de installatiesector in een jaar tijd gestegen, naar 27%* in september 2021 ten opzichte van 22%* in september 2020. Voor het overgrote deel wordt daar vooral in de woningbouw gebruik van gemaakt, met name in de laagbouw. Om meer met prefab te werken, worden met name de besparing op faalkosten, oplossing voor het arbeidstekort en de prijs (goedkoper) als redenen opgevoerd. Redenen om niet met prefab te werken zijn maatwerk, de grootte van het project of heeft de opdrachtgever zijn redenen om niet met prefab onderdelen te werken. Verder is mening in de installatiesector een stuk negatiever over het rendabel zijn van prefab in de utiliteitssector, dat percentage is ten opzichte van vorig jaar van 35%* sterk gedaald naar slechts 8%*.

*Per saldo % = % (zeer) mee eens – % (zeer) mee oneens

Over de BouwMonitor

USP Marketing Consultancy heeft samen met Installatie Journaal, Gawalo, Cobouw en Vastgoedmarkt het initiatief genomen tot de bouwbrede BouwMonitor. Via de BouwMonitor wordt maandelijks inzicht gegeven in belangrijke bouwindicatoren zoals de omzetontwikkeling en orderportefeuille van elke partij in de bouwkolom. Door alle partijen te monitoren brengt de BouwMonitor de effecten van het Coronavirus op de bouwwereld en het herstel van de sector in kaart.