Wat is de verhouding tussen de streefwaarden voor woningisolatie en de eisen uit het Bouwbesluit?

Naast de nieuwe standaard voor woningisolatie op woningniveau zijn in de standaard ook streefwaardes op componentniveau uitgewerkt voor bouwdelen zoals het dak, de vloer, muren, glas en het ventilatiesysteem. Wat is de verhouding tussen de streefwaarden voor woningisolatie en de eisen uit het Bouwbesluit?