Legionellapreventie weer verplicht in zorgwoningcomplexen

Legionellapreventie wordt wellicht weer verplicht in zorgwoningcomplexen. Daarvoor moet er een wijziging komen van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater aanpassen per 1 oktober 2021. Met deze wijziging worden zorgwoningcomplexen weer verplicht tot legionellapreventie. De eigenaar van een woningcomplex moet, voor zover hij dat nog niet al onverplicht doet, maatregelen nemen om besmetting met legionellabacteriën te voorkomen.
De Inspectie Leefomgeving en Transport is toezichthouder op deze verplichting en gaat dus de handhaving ter hand nemen.

Techniek Nederland staat achter de voorgenomen wijziging. Daarmee wordt namelijk een fout in de regelgeving gerepareerd. Door een aanpassing in het zorgstelsel kregen verzorgingshuizen een andere benaming, onder andere ‘zorgwoningcomplex’. Deze complexen vielen daardoor, onbedoeld, niet meer onder de Legionellawetgeving.

Legionellapreventie niet langer verplicht

Legionellapreventie was door deze aanpassing niet langer verplicht in deze complexen, terwijl dat daarvoor wel zo was. De bewoners lopen daardoor mogelijk een grotere kans op besmetting met de legionellabacterie. Ook mochten door deze nieuwe benaming niet langer technieken zoals koper-zilverionisatie worden toegepast. Deze mogen namelijk alleen worden gebruikt in prioritaire locaties.

Zorgwoningcomplex in Ministeriële Regeling Legionellapreventie

Het Ministerie gaat dit nu herstellen door zorgwoningcomplexen specifiek te benoemen in de Ministeriële Regeling Legionellapreventie. Door deze regeling worden de bewoners van zorgwoningcomplexen weer beter beschermd tegen besmetting met legionellabacteriën.

Definitie zorgwoningcomplex

In de gewijzigde regeling zijn dit de criteria voor de definitie van zorgwoningcomplex:

·        gebouw bestaande uit meerdere zorgwoningen achter één watermeter van het desbetreffende drinkwaterbedrijf,

·        waarin gemeenschappelijke ruimten ten behoeve van de zorg aanwezig zijn, waaronder ruimten voor maaltijden en recreatie,

·        en waar 40% of meer van de bewoners een verhoogd risico lopen op besmetting met legionellabacteriën en intensieve begeleiding en verpleegkundige ondersteuning krijgen.

De Regeling is niet van toepassing als de zorgorganisatie door middel van een verklaring kan aantonen dat minder dan 40% van de bewoners een verhoogd risico loopt op besmetting met legionellabacteriën.

Implementatie gewijzigde wetgeving

De nieuwe regeling zal wel de nodige inspanningen vragen, zo signaleert Techniek Nederland in een reactie op de voorgenomen wijziging. “De afgelopen jaren zijn bij renovatie van zorgwoningcomplexen collectieve leidingwaterinstallaties in een aantal gevallen vervangen door individuele woninginstallaties. Dat betekent dat er straks een aanzienlijke inspanning nodig is om te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van legionellapreventie. Wij verzoeken u om hier bij de implementatie van de gewijzigde wetgeving alert op te zijn.”

Dit vind je misschien ook interessant