Aerosolen spelen toch belangrijke rol bij besmetting coronavirus

Meer dan een jaar geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Wat zegt de wetenschap nu over het overdragen van virussen via minuscule zwevende druppeltjes, ofwel aerosolen?

Wat zijn aerosolen ook alweer? Aerosolen zijn de piepkleine druppeltjes die minutenlang in een ruimte kunnen blijven hangen, gevuld met virusmateriaal. Mensen produceren aerosolen, door te hoesten en niezen, maar ook door het praten. Zo is al lang bekend dat het mazelen-virus zich sterk verspreidt via besmetting door aerosolen. Voor covid was dat nog steeds niet duidelijk, maar nu lijkt het erop dat men er niet meer omheen kan.

Aerosolen als besmettingsgevaar

Uit steeds meer modelstudies blijken die aerosolen namelijk een belangrijke rol te spelen in de pandemie. Daarom vinden onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat er meer rekening moet worden gehouden met aerosolen als besmettingsgevaar bij covid.

Bewijs voor de rol van aerosolen

Ook wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende afgelopen week de rol van aerosolen. Tot opluchting van onderzoeker Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam. “We roepen dit eigenlijk al een hele tijd.” Toch bestaat er geen keihard bewijs voor de rol van aerosolen, zo erkent ook Bonn. Maar volgens de wetenschapper kun je er eigenlijk niet omheen: “Er zijn een heleboel dingen die je kwantitatief niet kunt verklaren als je die aerosolbesmetting niet meeneemt.” Zo reageert Bonn bij NOS.

Restaurant in Guangzhou

Hoe groot de rol van aerosolen in de pandemie is, is onbekend. “Er zijn meer en meer modelstudies die aangeven dat het een belangrijk aandeel is.” Hij noemt daarbij de bekende praktijkvoorbeelden, zoals besmettingen bij zangkoren of een restaurant in Guangzhou, waar vorig jaar mensen besmet raakten terwijl ze afstand hielden.

Ventileren, ventileren, ventileren

Onderzoeker Bonn pleit voor meer onderzoek naar de ventilatie van bepaalde ruimtes, zoals scholen, sportscholen, restaurants en vliegtuigen. “Overal waar een heleboel mensen zijn, wil je dat de ventilatiecapaciteit groot genoeg is.”

In dit webinar van KNAW bespreken zeven experts de successen, de mislukkingen en de toekomst van de wetenschap achter de verspreiding van infectieziekten via de lucht. De voertaal van dit webinar is Engels.