nieuws

NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen herzien

ventilatie

NEN 1087, de nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2019 commentaar of aanvullingen indienen.

NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen herzien

De NEN 1087 geeft de bepalingsmethode voor de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem, de inrichting van een voorziening voor luchtverversing en de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem.

Ook bevat de norm de capaciteit van componenten voor spuiventilatie, zomernachtventilatie en de verdunningsfactor.

 

Wijzigingen NEN 1087

Er zijn vele wijzigingen in NEN 1087 ten opzichte van de versie van 2001. De nadruk in deze vernieuwde versie ligt op:

  • De toepassing van de voorschriften uit de bouwregelgeving in projecten, in plaats van op het beproeven van componenten.
  • De toepassing van de eisen uit de bouwregelgeving in een uitgewerkte formulevorm (een belangrijke toevoeging voor de praktijk).
  • Een vergelijkbare stap voor het berekenen van de verdunningsfactor. De grondslag hiervoor is ongewijzigd gebleven. De uitwerking is nu ook gegeven in tabellen met forfaitaire waarden. Voor afvoervoorzieningen met een grotere capaciteit (> 1000 dm3/s) is bepalingsmethode ontwikkeld om een beoordelingskader te geven.

 

Invloed regelmogelijkheden op ventilatiesystemen

Een belangrijke toevoeging in de nieuwe versie van NEN 1087, is de indicatieve methode voor een beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. Dit is de mate waarin het ventilatiesysteem in staat zal zijn de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Er wordt een onderscheid gemaakt in de beoordeling bij de aan- en afwezigheid van personen, verblijfsruimtes en natte ruimtes, zoals ook in de bouwregelgeving wordt gemaakt.

 

Ventilatieprestatie-indicator

Hiernaast worden nieuwe grootheden geïntroduceerd: de Air Exchange Performance (AEP), de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’. De indicatieve beoordelingsmethode is voor de markt een volkomen nieuw onderdeel in de herziene NEN 1087. NEN vraagt marktpartijen daarom uitdrukkelijk om hierop te reageren. De voorgenomen parameters zijn nog niet definitief vastgesteld. Ook aan de onderbouwing van de beoordelingsmethode wordt nog gewerkt tijdens de commentaarperiode.

 

Toelichting over normontwerp

Bij het normontwerp NEN 1087:2019 zijn twee aanvullende documenten ontwikkeld. Een achtergronddocument geeft een toelichting op de gemaakte keuzes en een oplegnotitie geeft inzicht over het besluitvormingsproces.

 

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2019 via normontwerpen.nen.nl aanvullingen geven op het ontwerp van NEN 1087. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

 

Reageer op dit artikel