Vakbeurs Energie 2019

Het zijn roerige tijden voor bouwondernemers en gebouwbeheerders. De energietransitie is nu daadwerkelijk in gang gezet. Maar ook komen de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en BENG-eisen eraan, moeten we circulair en industrieel bouwen en zijn we naarstig op zoek naar voldoende vakmensen.

Met de presentatie van het Klimaatakkoord op 28 juni zijn er nieuwe piketpalen geslagen om de ambitieuze doelstelling te halen van 49 procent CO2-reductie in 2030. In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit.

Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Verder komt in 2030 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Auto’s worden elektrisch, de industrie vervangt olie en gas door schone stroom. Gebouwen gaan van het gas af en zullen meer stroom nodig hebben voor verwarmen en koken. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijnveel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden.

Deze beursspecial van Vakbeurs Energie (8 – 10 oktober 2019) geeft u een goed beeld van actuele ontwikkelingen en oplossingen op het gebied van  energievoorziening en energietransitie.

Vakbeurs Energie: u kunt zich nog registreren voor een gratis toegangsbewijs.
Naar registreren >>

Tijdens Vakbeurs Energie vindt op 9 oktober Het Nederlands Warmtepompcongres plaats.
U kunt zich hier nog inschrijven >>