nieuws

Legionellabesmetting eist steeds meer mensenlevens

sanitair

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) groeit het aantal legionellaslachtoffers in Nederland hard. Een besmetting met de legionellabacterie werd in 2017 zelfs 31 Nederlanders fataal.

Legionellabesmetting eist steeds meer mensenlevens

Dat is fors meer dan in de afgelopen jaren, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal hebben 561 Nederlanders vorig jaar een legionellabesmetting opgelopen. In 2016 raakten 454 mensen besmet. Het aantal besmettingen steeg de afgelopen 5 jaar van 291 naar 561. Het aantal gemelde sterfgevallen steeg van 20 patiënten in 2016 naar 31 patiënten in 2017. Dat staat in het rapport ‘Staat van Infectieziekten 2017’.

 

Piek legionellabesmetting in warme maanden

Een deel van deze infecties is door Nederlanders op reis in het buitenland opgelopen. Maar vooral het aantal infecties dat in Nederland is opgelopen, was in 2017 hoger dan in voorgaande jaren, met een piek in de zomermaanden. Ook in de relatief warme decembermaand waren er meer meldingen dan verwacht op basis van gemiddelden van de afgelopen vijf jaar.

 

Meer legionella door warm en nat weer

De oorzaak van de stijging is onduidelijk, maar er is volgens onderzoekers van het RIVM wel een relatie met warm en nat weer. Er is volgens de auteurs van het rapport meer onderzoek nodig om de oorzaken van het gestegen aantal legionellabesmettingen vast te stellen.

 

Meer slachtoffers dan door koolmonoxide

Al eerder signaleerden organisaties als kennisinstituut ISSO een toename van het aantal legionellaslachtoffers. Ze wezen erop dat legionella al meer slachtoffers eist dan koolmonoxide.

 

Afvalwaterzuiveringsinstallatie bron van infectie

De meldingen van RIVM kwamen uit verschillende delen van het land, maar een opvallend cluster werd gezien in Boxtel, Noord-Brabant. In 2016 en 2017 werden daar in totaal veertien patiënten gemeld. Een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) bij een bedrijf is in dit geval waarschijnlijk de bron van de besmetting.

 

Besmetting met legionella

Een besmetting met Legionella Pneumophila kan zorgen voor een longontsteking, mogelijk met fatale afloop. Wie de ziekte overleeft, houdt vaak ernstige gezondheidsklachten over. Besmetting kan gebeuren via leidingwaterinstallaties, maar ook koeltorens en fonteinen kunnen de oorzaak zijn. Mensen raken hoofdzakelijk besmet door het inademen van zeer fijne waternevel of aerosolen, waarin hoge concentraties legionella voorkomen.

Oorzaken van legionella in drinkwaterinstallaties

Over de oorzaken van legionella publiceerde Gawalo de volgende artikelen:

“Legionella ligt op de loer als je van richtlijnen afwijkt”

Legionella voorkomen: waar gaat het fout?

Top vijf oorzaken van legionella in de drinkwaterinstallatie

Legionellapreventie en de rol van de installateur

Hoe installateurs kunnen bijdragen aan legionellapreventie leest u in de volgende artikelen:

Legionellaveilig installeren in de praktijk

Kwaliteit borgen bij collectieve leidingwaterinstallaties

Installateurs kunnen gebouweigenaren helpen bij legionellapreventie

Hotspots in drinkwaterinstallaties voorkomen

 

Reageer op dit artikel