nieuws

Legionella eist meer slachtoffers dan koolmonoxide

sanitair

Het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland besmet raakt met legionella blijft stijgen. Steeds vaker zit de bron van de besmetting in de koudwaterleidingen. Dit blijkt uit onderzoek van kennisinstituut ISSO, uitgevoerd door Integron.

Legionella eist meer slachtoffers dan koolmonoxide

Als gevolg van een legionellabesmetting overlijden in Nederland 20 tot 30 mensen per jaar. Dat is meer dan het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging. Vorig jaar raakten 324 mensen besmet met de legionellabacterie, tegenover 273 slachtoffers in 2015. Dat leiden de onderzoekers af uit cijfers van het RIVM.

Meer legionella bij koudwaterinstallaties

Kennisinstituut ISSO liet een onderzoek naar de oorzaken van legionellabesmetting uitvoeren. Uit het onderzoek ‘Drinkwaterveiligheid en legionella’ blijkt dat koudwaterinstallaties vaker met legionella besmet raken dan warmtapwaterinstallaties. Het gaat om respectievelijk 88% en 29%. Dat is verrassend omdat de legionellabacterie het beste groeit bij een temperatuur tussen de 25 en 50 °C. Zowel installateurs als adviseurs hebben daarom jarenlang hun aandacht vooral gericht op warmtapwaterinstallaties.

Gebouw zonder ‘hotspots’

Legionella in koudwaterleidingen ontstaat vaak door de ongewenste opwarming van koud water. Dit gebeurt wanneer leidingen door warme leidingschachten lopen of te dicht naast verwarmingsleidingen liggen. Fouten in het ontwerp zijn daarvoor vaak de oorzaak. In de beheer- en onderhoudsfase komen installateurs en adviseurs vaak voor voldongen feiten te staan.  Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met een gebouwontwerp dat geen aparte leidingschachten toestaat. Betonnen vloeren bieden soms onvoldoende ruimte om koud- en warmwaterleidingen ver genoeg uit elkaar te leggen. De hele bouwkolom moet zich volgens de onderzoekers daarom inspannen om een gebouw zonder ‘hotspots’ te realiseren.

Wetgeving legionellapreventie naleven

Volgens ISSO zijn meer besmettingen te voorkomen, wanneer ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de bestaande wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van alle gebouwen die in Nederland als risicovol worden bestempeld, op een bepaald moment een legionellabesmetting in de installaties heeft.

Legionellaproof ontwerpen

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten pleit ISSO voor betere en praktische informatievoorziening via een online informatieplatform. Daar kunnen adviseurs, ontwerpers, aannemers, gebouweigenaren en installateurs terecht voor informatie over legionellapreventie. ISSO wil daarnaast, het liefst in samenwerking met brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland en de overheid, ervoor zorgen dat gebouwen al in de ontwerpfase ‘legionellaproof’ zijn.

Foutmeldingen en best practices

Andere maatregelen die volgens het kennisinstituut voor installatietechniek kunnen bijdragen aan preventie van de bacterie zijn voorlichting aan gebouweigenaren en een database met foutmeldingen en best practices op het gebied van legionella.

Rapport ‘Drinkwaterveiligheid en legionella’

Het rapport ‘Drinkwaterveiligheid en legionella’ met de resultaten van het onderzoek door Integron is na te lezen via www.isso.nl.

 

Meer lezen over legionella:

“Legionella ligt op de loer als je van richtlijnen afwijkt”

Wat is Legionella Pneumophila?

Legionella sneller gedetecteerd dankzij nieuwe chip

Legionellascan helpt adviseur en gebouweigenaar bij naleven regels

Legionella voorkomen: waar gaat het fout?

Legionellaveilig installeren in de praktijk

 

Reageer op dit artikel