nieuws

Webinar circulatieleidingen van Viega en Wilo

sanitair

De circulatieleiding voor warm tapwater wordt steeds vaker toegepast in stapelbouw. Een goed ontwerp en correcte uitvoering bepalen het tapwatercomfort, maar hoe gaat dit zo energie-efficiënt mogelijk? Viega en Wilo organiseren hierover op 18 mei 2017 een gratis webinar. 

Webinar circulatieleidingen van Viega en Wilo

Circulatieleidingsystemen laten het warme water voortdurend in de warmtapwaterinstallatie circuleren en worden onder meer ingezet in de stapelbouw. Het circulatiesysteem bestaat uit ringleidingen en/of deelringen waarin warm water circuleert en uittapleidingen waarmee het warme water naar de kranen van bijvoorbeeld douche, bad, wastafel en keuken wordt gevoerd.

Comfort en energiezuinigheid

In veel gevallen kiezen ontwerpers of adviseurs vooral voor een circulatiesysteem uit comfortoverwegingen. Dat comfort uit zich bijvoorbeeld in de korte tijd die verloopt tussen het opendraaien van de kraan en het moment waarop het warm tapwater de maximale temperatuur bereikt aan het tappunt. Maar het warmwatercirculatiesysteem kan ook uit energetisch en economisch oogpunt het aantrekkelijkst zijn. Daarvoor gelden echter wel een paar spelregels. Viega en Wilo organiseren hierover op 18 mei 2017 een gratis webinar.

Inhoud webinar

In dit webinar knopen specialisten en ervaringsdeskundigen de theorie aan de praktijk, tot op componentniveau. Welke oplossingen biedt de techniek zodat de circulatieleiding vooral comfort en energiebesparing oplevert in plaats van klachten over drukverlies, onvoldoende warmte of zelfs legionella?

Cases en sprekers

De uitleg wordt gegeven aan de hand van twee concrete cases. Daarbij komen leidingsysteem, drukverhoging, doorstroming, rol van de pomp, de appendages en de inregeltechniek aan de orde. Oeds Kuipers, directeur Kuipers Drinkwater Security voert het woord als onafhankelijk adviseur op het gebied van drinkwaterveiligheid. Namens Viega en Wilo treden Rober van Oosterwijk respectievelijk Hans Klopper op als ervaringsdeskundigen.

Meer informatie is te vinden op de website van Viega of de speciale aanmeldpagina.

Reageer op dit artikel