nieuws

Tweede serie Waterwerkbladen gewijzigd

sanitair

De samenwerkende drinkwaterbedrijven in Nederland (DWI) hebben een tweede serie herziene Waterwerkbladen gepubliceerd. De werkbladen zijn nu aangepast aan de herziening van de nationale norm NEN 1006 in 2015.

Tweede serie Waterwerkbladen gewijzigd

 

Drinkwaterinstallaties in Nederland moeten voldoen aan de norm NEN 1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties”. Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

Waterwerkbladen en NEN 1006

De NEN 1006 is om een aantal redenen algemeen gehouden. Dat zijn bijvoorbeeld de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het drinkwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. De Waterwerkbladen geven een nadere uitwerking van wat in de norm in algemene zin wordt gesteld.

Standaardvoorwaarden drinkwaterinstallatie

In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen. Daarnaast zijn voor bepaalde situaties aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. De Waterwerkbladen beschrijven de standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

Tweede serie

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en in het najaar van 2015 gepubliceerd. Als gevolg daarvan moeten ook alle Waterwerkbladen worden herzien. De eerste en tweede serie Waterwerkbladen zijn inmiddels herzien en gepubliceerd. De rest van de Waterwerkbladen zal naar verwachting medio 2017 ter commentaar worden gepubliceerd.

De Waterwerkbladen zijn te downloaden op de website van de Nederlandse Drinkwaterbedrijven

Reageer op dit artikel