Nieuws en achtergrond

Overzicht certificeringen w-installaties

Overzicht certificeringen w-installaties

Om als installateur bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren, zijn certificeringen nodig. De bekendste is zonder meer de Gasketelwet of...

Zekerheid door keurmerk of certificering

Zekerheid door keurmerk of certificering

Een erkenning, certificaat, keurmerk en/of keuring geeft de eindgebruiker of opdrachtgever extra houvast over de kwaliteit en veiligheid van de...

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

SCIOS scope 14 voor verwarmingsinstallaties > 70 kW

Sinds 10 maart 2024 moeten verwarmingssystemen met een vermogen van meer dan 70 kW gekeurd zijn volgens de SCIOS scope 14 keuring. De scope 14...

Wanneer kun je het beste overstappen op elektrische bedrijfswagens?

Wanneer kun je het beste overstappen op elektrische bedrijfswagens?

Als ondernemer in de installatietechniek wordt een duurzame transportoplossing steeds belangrijker. Zeker met de strengere milieu-eisen die volgend...

Gevolgen BENG en BBL voor de installateur 

Gevolgen BENG en BBL voor de installateur

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden. Wat betekenen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en Bijna Energie Neutrale Gebouwen...

Foto: Shutterstock

Gasketelwet: 'Afkeuren is niet het doel'

Gawalo sprak met Bart van der Kruk van certificeerder Kiwa over de stand van zaken rondom CO-certificering. Hoe verloopt de certificering, wat zijn...

Foto: Shutterstock

Gasketelwet: waar staan we met CO-certificering

Sinds 1 april 2023 moeten installatiebedrijven en monteurs gecertificeerd zijn om aan gasverbrandingsinstallaties te mogen werken. Wat is de stand...

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb

Inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb

De Omgevingswet en de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) zijn per 1 januari 2024 in werking getreden. Wat is daarmee voor de...

Consument (meestal) onbekend met CO-vrij

Consument (meestal) onbekend met CO-vrij

Onlangs ontving de redactie van Gawalo een hulpkreet van een consument. Hoewel we een vakblad zijn, gebeurt dat wel vaker. Meestal is dat geen...

Milieuprestatie Gebouwen naar 0,5 in 2025

Milieuprestatie Gebouwen naar 0,5 in 2025

De voorgenomen verlaging van de MPG voor nieuwbouwwoningen van 0,8 naar 0,5, wat betekent dat voor woonhuisinstallaties? Nu al nadenken over...