nieuws

Ferroli: overheid moet toezien op veiligheid cv-ketels

klimaattechniek

Volgens ketelfabrikant Ferroli wordt in Nederland de noodzaak van regulier onderhoud van cv-ketels genegeerd.

Ferroli: overheid moet toezien op veiligheid cv-ketels

Agpo Ferroli kwam eerder dit jaar in het nieuws in het consumentenprogramma Kassa omdat een aantal ketels van Ferroli brandgevaarlijk zouden kunnen zijn. Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Volgens het onderzoek van Kassa zijn er diverse woningbranden ontstaan door deze cv-ketel. Breman Installatiegroep – die veel van deze ketels in onderhoud had – schatte in maart van dit jaar in dat er duizenden toestellen oververhit zijn geraakt.

 

Uitschakelen bij oververhitting

Op 8 oktober maakte de Nederlands Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) bekend de fabrikant van cv-ketels opgedragen te hebben om alle bezitters van Agpo Ferroli hr-ketels – Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux – te waarschuwen goed en tijdig onderhoud te verrichten op basis van de laatste versie van de onderhoudsvoorschriften. Ook moet de fabrikant bij alle nog in gebruik zijnde en traceerbare ketels een voorziening laten aanbrengen die ervoor zorgt dat de ketel uitschakelt bij oververhitting. De NVWA zegt hierop toe te zien.

 

NVWA draagt Ferroli op klanten te waarschuwen goed en tijdig onderhoud te verrichten op basis van de laatste versie van de onderhoudsvoorschriften

 

Wettelijke registratieplicht cv-ketels

In een reactie op 11 oktober 2019 stelt de fabrikant dat “veel noodzakelijk onderhoud vaak op de lange baan wordt geschoven, vanwege het ontbreken van een wettelijke registratieplicht en verplichting voor periodiek onderhoud. Het risico op brandschade en mogelijk letsel bij gebruikers van cv-ketels blijft hierdoor onverantwoord hoog.”

 

Werken aan gasverbrandingsinstallaties

In Nederland geldt geen registratieplicht voor cv-ketels. “Dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen.” Wel is op 28 mei van dit jaar een nieuwe wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties aangenomen door de Tweede Kamer. De wet gaat over een procescertificering. Dit betekent dat zowel eisen worden gesteld aan de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, als aan de vakbekwaamheid van de monteur.

 

Leestip: Wet certificering cv-installateur door Tweede Kamer

 

Verplicht onderhoud cv-ketel

Het verweer van Ferroli op de opdracht van NVWA is dat fabrikanten doorgaans niet direct aan de consument leveren en daarom niet weten waar hun cv-ketels zich bevinden en wat de staat van onderhoud is. “Bezitters van cv-ketels in Nederland zijn ook niet verplicht periodiek onderhoud te laten plegen of een servicecontract af te sluiten bij een erkende installateur. Het noodzakelijke onderhoud is nu te vrijblijvend. Echte veiligheid wordt alleen bereikt als cv-ketels verplicht worden geregistreerd zodat fabrikanten en onderhoudsbedrijven weten waar die zich bevinden en stelselmatig controle en onderhoud uitvoeren.”

 

Wettelijke oplossingen?

Hoewel Ferroli in de reactie aangeeft bezitters van cv-ketels beter te gaan informeren over de veiligheid van hun cv-ketel, verwijst het bedrijf liever naar wettelijke oplossingen en kaatst de bal op die manier terug naar de overheid: “Bezitters van cv-ketels en verhuurders van woningen moeten wettelijk worden verplicht deugdelijk periodiek (minimaal om de twee jaar) onderhoud aan cv-ketels te laten plegen. Net als bij de Apk-keuring van auto’s moet de overheid daarop gaan toezien.”

 

Net als bij de Apk-keuring van auto’s moet de overheid toezien op onderhoud van cv-ketels

 

NVWA-onderzoek naar Ferroli-ketels

Ferroli haalt in deze argumentatie onderzoek aan van de NVWA, zoals dat op 4 oktober onder de titel Resultaten-Onderzoek-AGPO-Ferroli-cv-ketels is verschenen. Volgens de ketelfabrikant is de voornaamste conclusie uit het NVWA-onderzoek het feit dat onderhouds- en installatiebureaus vinden dat de ketels van AGPO Ferroli goed zijn te onderhouden en dat zij bij deugdelijk onderhoud veilig functioneren, ook als ze aan het einde van hun technische levensduur zijn. “In de media is de indruk gewekt dat Ferroli bij veiligheidstesten de NVWA zou hebben misleid. Dat is niet het geval. Tijdens het jongste overleg tussen de NVWA en Ferroli werd bevestigd dat deze suggestie niet door de NVWA wordt gedeeld.” Aldus Ferroli.

 

Veiligheid van cv-ketels

Naar aanleiding van de problemen met AGPO Ferroli cv-ketels heeft de NVWA het besluit genomen volgend jaar een project te starten, specifiek gericht op de vraag hoe fabrikanten van cv-ketels borgen dat hun producten voldoen aan de veiligheidseisen. Daarbij zal vooral worden bekeken of en hoe zij klachten, meldingen en incidenten onderzoeken en welke acties zij daarop ondernemen. Ook wordt bekeken of zij incidenten, die mogelijk duiden op tekortkomingen aan de toestellen zelf of in de onderhoudsinstructies die zouden kunnen leiden tot (ernstige) risico’s, melden bij de NVWA.

Thermische beveiliging?

Ferroli belooft de bezitters van betreffende cv-ketels (type AGPO Ferroli Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux, red.) via de verkoopkanalen beter te informeren over de dringende noodzaak deze ketels te laten controleren en daaraan onderhoud te laten plegen, aan de hand van de meest recente versie van Ferroli’s onderhoudsinstructies. Het bedrijf zal die actief ter beschikking stellen aan ketel-eigenaren en aan onderhouds- en installatiebureaus. Mogelijk veel belangrijker is echter de opmerking helemaal aan het einde van het persbericht van de ketelfabrikant: “Ook is Ferroli bezig met het ontwikkelen van een thermische beveiliging die de cv-ketel automatisch uitschakelt als deze te heet wordt.” Misschien wel de snelste route naar (intrinsieke) veiligheid.

 

 

Reageer op dit artikel