nieuws

Weer miljoenen subsidie beschikbaar voor isolatie 

klimaattechniek

Vanaf 2 september wordt een oude subsidieregeling weer opengezet, waarmee consumenten voor twee of meer grote isolatiemaatregelen subsidie krijgen. 

Weer miljoenen subsidie beschikbaar voor isolatie 

“Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap naar een duurzame gebouwde omgeving”. Aldus minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, die huiseigenaren wil aanmoedigen energiebesparende maatregelen te nemen en hiervoor 84 miljoen euro beschikbaar stelt.    

 

Isoleren van vloer of gevel 

De regeling (SEEH: subsidie energiebesparing eigen huis) is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning kan tot 10.000 euro subsidie worden verkregen. Zo kunnen woningeigenaren ongeveer 20% van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

 

Voorwaarden en aanvraagproces SEEH

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar staat meer informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces van de subsidie.
  

Isolatiemaatregelen SEEH en IDSE

De SEEH-subsidie is in september 2016 ingevoerd. Maar voor eigenaar-bewoners was in april 2017 het subsidieplafond al bereikt waardoor de regeling is stopgezet. De regeling loopt tot en met december 2020 met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Daarna blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE). 

 

 

Reageer op dit artikel