nieuws

Inregelen klimaatsystemen in nieuwe NTA

klimaattechniek

NEN en Techniek Nederland willen het inregelen van klimaatsystemen naar een hoger niveau tillen. Ze denken daarvoor onder andere aan de ontwikkeling van een NTA (Nederlands Technische Afspraak).

Inregelen klimaatsystemen in nieuwe NTA
Dynamische en statische kranen, flow- en temperatuurmeters, een vloerverwarmingsgroep en een beeldscherm met de reactielijnen van de aangesloten ketel (Beeld: Remeha)

Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland (Uneto-VNI) een kick-off-bijeenkomst over dit onderwerp. Samen met belanghebbende partijen willen ze bepalen hoe correcte inregeling van verwarmingssystemen aangepakt moet worden.

 

Nederlands Technische Afspraak (NTA)

Een mogelijkheid daarvoor is het opstellen van een Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Daarin zouden betrokkenen kwaliteitseisen kunnen vastleggen. Bijvoorbeeld: waar moet de inregeling aan voldoen? En: hoe wordt goede inregeling gemeten? Ook procedurele afspraken kunnen daarin komen, zoals: hoe wordt de uitvoering van de inregeling geborgd?

 

Energiebesparende maatregel

Volgens het Activiteitenbesluit van de wet Milieubeheer moet een bedrijf of instelling energiebesparende maatregelen nemen zodra het bedrijf of de instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh of meer elektriciteit verbruikt of 25.000 m3 of meer aardgas per jaar. Het gaat dan om maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar.

 

Erkende Maatregelenlijsten

De maatregelen die daaronder vallen, staan per bedrijfstak op Erkende Maatregelenlijsten. Er zijn nu voor 19 bedrijfstakken lijsten met erkende maatregelen. Omdat de markt voor duurzame en energiebesparende technieken in ontwikkeling is, worden de lijsten geregeld bijgewerkt en aangevuld.

 

Inzicht in energieverbruik

Sinds 1 januari 2018 valt onder die maatregelen ook het hebben van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Die verplichting geldt voor zes branches: gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen; kantoren; onderwijsinstellingen; sport en recreatie; hotels en restaurants; en detailhandel. Met een EBS krijgen eigenaren inzicht in het energiegebruik binnen het gebouw.

 

Waterzijdig inregelen

Vervolgens moet de organisatie actie ondernemen op de gemeten uitkomsten. Dit kan zijn via het zogenoemde waterzijdig inregelen. Inregelen van verwarmingsinstallaties levert niet alleen flinke besparingen op, maar kan ook het comfort in gebouwen behoorlijk verhogen.

Energie besparen is ook mogelijk via inregelen op gebruik, zodat er bijvoorbeeld niet meer vol verwarmd wordt tijdens vakanties.

 

NTA voor utiliteitsbouw

De NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen, en te voldoen aan de wettelijke eisen. NEN en Techniek Nederland willen eerst afspraken maken over het inregelen van verwarmingsinstallaties in de utiliteitsbouw. In een volgend stadium kunnen woningbouw, koeling, en ventilatie volgen. In de kick-off-bijeenkomst willen ze deze aanpak bespreken met belanghebbende partijen.

 

 

 

Reageer op dit artikel