nieuws

Waterzijdig inregelen erkende maatregel energiebesparing bedrijven

klimaattechniek

Het waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie komt hoogstwaarschijnlijk op de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor bedrijven. Branchevereniging Uneto-VNI juicht dat toe.

Waterzijdig inregelen erkende maatregel energiebesparing bedrijven

De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de wet Milieubeheer. Volgens die wet moet een bedrijf of instelling met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh of meer of een jaarlijks aardgasverbruik (aardgasequivalenten) van 25.000 m3 energiebesparende maatregelen nemen. Het gaat dan om maatregelen met een terugverdientijd tot vijf jaar.

 

Erkende Maatregelenlijsten

De maatregelen die daaronder vallen, staan per bedrijfstak op Erkende Maatregelenlijsten. Er zijn nu voor 19 bedrijfstakken lijsten met erkende maatregelen. Omdat de markt voor duurzame en energiebesparende technieken in ontwikkeling is, worden de lijsten geregeld bijgewerkt en aangevuld. Dat is ook dit jaar weer gebeurd. De vernieuwde lijsten staan nu ter inzage op het internet.

 

Waterzijdig inregelen

Op de herziene lijsten ontbrak het waterzijdig inregelen in eerste instantie. Maar een motie van GroenLinks Kamerlid Tom van der Lee bracht daar verandering in. De meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met de motie.

 

CO2-besparing van 0,5 megaton

Tweede Kamerlid Van der Lee, die de motie indiende, vindt dat er een grote stap is gezet. “Deze maatregel kost de overheid niets, maar voorkomt wél enorm veel uitstoot.” GroenLinks heeft berekend dat het beter instellen van bedrijfsmatige cv-ketels jaarlijks zo’n 0,5 megaton CO2-besparing oplevert.

 

Waterzijdig inregelen snel terugverdiend

Voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI is verheugd over deze ontwikkeling. De brancheorganisatie ijverde al langer voor het opnemen van deze maatregel. “Onze inspanningen hebben effect gesorteerd. Waterzijdig inregelen van een cv-installatie is laaghangend fruit. De investering verdient zich razendsnel terug.”

 

Bezwaar tegen warmtepompen

Eerder reageerde Uneto-VNI minder enthousiast op de nieuwe maatregelenlijsten, onder meer omdat hieraan ook de installatie van lucht-waterwarmtepompen was toegevoegd.  Volgens de branchevereniging hoort de warmtepomp niet op de lijst, omdat de deze maatregel naar verwachting een terugverdientijd heeft die langer is dan vijf jaar.

 

Ledverlichting verplicht

De Tweede Kamer nam ook een motie aan van GroenLinks die ledverlichting in winkels en bedrijven verplicht stelt. Dit levert volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nog eens bijna een megaton aan CO2-besparing op.

 

Erkende maatregelen voor energiebesparing

Bedrijven zijn verplicht om te melden welke maatregelen ze doorvoeren. De gemeente houdt toezicht op de meldingsplicht en uitvoering van de maatregelen. Treft een bedrijf niet alle maatregelen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, dan komt de inspectie van de Omgevingsdienst langs. Die kan een boete opleggen. De nieuwe verplichting is een soort omgekeerde bewijslast en zal voor 100.000 bedrijven in het MKB gaan gelden.

 

Lees ook:

Inregelen verwarming binnen twee stookseizoenen terugverdiend

Waterzijdig inregelen in acht stappen

Reageer op dit artikel