nieuws

Energieneutraal archiefdepot voor Amsterdam

klimaattechniek

Het nieuwe archiefdepot van Amsterdam wordt volledig energieneutraal. BAM Bouw en Techniek ontwikkelt en bouwt de nieuwe bewaarplaats en is na oplevering verantwoordelijk voor het onderhoud.

Energieneutraal archiefdepot voor Amsterdam

De archiefbewaarplaats zal onder meer door toepassing van zonnepanelen en warmtewisselaars minimaal evenveel energie opwekken als verbruiken. Ook bouwkundige aspecten helpen hieraan mee. Daarnaast is in het ontwerp veel aandacht besteed aan circulariteit en de minimalisatie en herbruikbaarheid van materialen. Het ontwerp is van Architectenbureau cepezed uit Delft.

 

Strenge klimaatnormen

In het depot worden strengere klimaatnormen gehanteerd dan in de Archiefwet is voorgeschreven, de temperatuur blijft tussen de 13-18 graden, de luchtvochtigheid tussen 40 en 50%. Dat heeft een positief effect op het behoud van de documenten en dankzij het toepassen van de marges ook op het energieverbruik.

 

Archief van 45 kilometer

Het depot dat medio 2019 wordt opgeleverd heeft een vloeroppervlakte van 3.000 vierkante meter en biedt ruimte aan 45 kilometer strekkende meters archief. Het depot vormt een uitbreiding van het Stadsarchief Amsterdam in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat. Daar blijft het publiek welkom voor archiefonderzoek, tentoonstellingen en activiteiten.

 

Laatste depot

In het nieuwe depot worden archieven van Amsterdam van na 1811 opgeslagen. Sinds 1 januari 2015 archiveert Gemeente Amsterdam uitsluitend digitaal. Het Depot Noord zal daarom het laatste fysieke depot zijn dat Amsterdam in gebruik neemt. De overbrenging van archieven van de gemeente en groei van de Atlas en Bibliotheek maken deze laatste uitbreiding van de depots noodzakelijk.

Reageer op dit artikel