nieuws

Hoeveel aardgaswoningen zitten er in de pijplijn?

klimaattechniek

Hoeveel nieuwbouw aardgaswoningen zitten er nog in de pijplijn? Afgelopen week zijn er drie studies verschenen met de eerste inschattingen van nog te verwachten aantallen nieuwbouwwoningen met een aardgasaansluiting.

Hoeveel aardgaswoningen zitten er in de pijplijn?

De meest concrete getallen zijn te vinden in de Notitie Cijfers van woningen met een gasaansluiting van Bouwtrend in opdracht van Bouwend Nederland.

Afname elk jaar tien procent

Per april 2018 zijn er naar schatting 110.000 nieuwbouwwoningen in de fase ontwerp, vergunning/verkoop en in aanbouw. Van deze 110.000 woningen heeft gemiddeld 45% nog een gasaansluiting.

Het percentage neemt rap af: van de woningen in uitvoering heeft 58% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de verkoop/vergunningfase heeft 42% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de ontwerpfase heeft 35% nog een gasaansluiting. Volgens Bouwtrend neemt het percentage elk half jaar met 10% af.

Bijverwarming

Appartementen maken minder gebruik van HR-ketels als hoofdverwarming. Wel komt uit dit onderzoek naar voren dat er soms gebruik wordt gemaakt van een gasaansluiting voor bijverwarming (voor extra koude perioden) en/of warmtapwater. Dit geldt bijvoorbeeld voor hybride warmtepompen of voor collectieve warmtepompen met een HR-ketel voor bijstook. Het gasverbruik is in sommige woningen slechts enkele m3 aardgas per jaar.

De overige twee rapporten betreffen de Nulmeting van RIGO en de Staat van de Volkshuisvesting 2018, pagina 35-45, met o.a. het RIGO rapport als bron.

 

Lees ook:

Gas is niet meer de norm

Gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt definitief vanaf 1 juli

Aardgasverbod nieuwbouw ‘overhaast’ volgens bouwers

Reageer op dit artikel