nieuws

Hoeveel aardgaswoningen zitten er in de pijplijn?

klimaattechniek

Hoeveel nieuwbouwwoningen met aardgasaansluiting zitten er nog in de pijplijn? Recent zijn er drie studies verschenen met de eerste inschattingen daarvan.

Hoeveel aardgaswoningen zitten er in de pijplijn?

De concreetste getallen zijn te vinden in de Notitie Cijfers van woningen met een gasaansluiting van Bouwtrend in opdracht van Bouwend Nederland.

45 % nog gasaansluiting

Per april 2018 zijn er naar schatting 110.000 nieuwbouwwoningen in de fase ontwerp, vergunning/verkoop en in aanbouw. Van deze 110.000 woningen heeft gemiddeld 45% nog een gasaansluiting.

Afname elk jaar tien procent

Het percentage neemt rap af: van de woningen in uitvoering heeft 58% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de verkoop/vergunningfase heeft 42% nog een gasaansluiting. Van de woningen in de ontwerpfase heeft 35% nog een gasaansluiting. Volgens Bouwtrend neemt het percentage elk half jaar met 10% af.

Bijverwarming met gas

Appartementen maken minder gebruik van hr-ketels als hoofdverwarming. Wel komt uit dit onderzoek naar voren dat er soms gebruik wordt gemaakt van een gasaansluiting voor bijverwarming (voor extra koude perioden) en/of warmtapwater. Dit geldt bijvoorbeeld voor hybride warmtepompen of voor collectieve warmtepompen met een hr-ketel voor bijstook. Het gasverbruik is in sommige woningen slechts enkele m3 aardgas per jaar.

Nulmeting aardgasloze nieuwbouw

Daarnaast verscheen er ook de  Nulmeting van onderzoeksbureau RIGO in opdracht van het ministerie van BZK en de Staat van de Volkshuisvesting 2018, pagina 35-45, met o.a. het RIGO-rapport als bron. Voor deze nulmeting is een online enquête uitgevoerd onder alle gemeenten. Daarnaast hield het onderzoeksbureau een telefonisch interview met de grootste Nederlandse gemeenten (Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven).

Meer aardgasloos in grote gemeenten

Niet alle gemeenten bleken bereid om mee te werken of zicht te hebben op het aantal aardgasvrije nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning was aangevraagd. Bij de gemeenten waar wel genoeg gegevens beschikbaar waren, bleek dat in 2017 in totaal 37% van de woningen is opgeleverd zonder aardgasaansluiting. In de Randstad ligt dit aandeel iets hoger: in de vier grote steden lag dit aandeel boven de 50%. Sommige gemeenten, zoals Purmerend en Almere, leverden het afgelopen jaar bijna 100% van de nieuwbouw aardgasloos op. Het ging hier dan vooral om woningen aangesloten op een warmtenet.

Warmtenet en warmtepomp alternatieven voor gas

Als alternatief voor verwarming op gas worden bij de aardgasloze woningen vooral stadsverwarming en (bodem)warmtepompen genoemd.
Het aandeel woningen dat is aangesloten op stadsverwarming is vooral hoog als gevolg van relatief grote projecten in Almere, Lelystad , Arnhem en Den Haag. Soms was de gebruikte alternatieve de bron (nog) niet (goed) geregistreerd. Bij een derde van de nieuwe aardgasloze woningen kon men niet snel achterhalen welke alternatieve verwarmingsbron is gebruikt .

Lees ook:

Gas is niet meer de norm

Gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt definitief vanaf 1 juli

Aardgasverbod nieuwbouw ‘overhaast’ volgens bouwers

Reageer op dit artikel