nieuws

Geluid warmtepomp gaat miljoenen Nederlanders hinderen

klimaattechniek

Het consumentenprogramma Kassa nam half mei flink stelling met de uitspraak dat miljoenen Nederlanders last gaan krijgen van het geluid van warmtepompen.

Geluid warmtepomp gaat miljoenen Nederlanders hinderen

Het beeld van zoemende straten en wijken doemt al snel op. De bijbehorende reportage van Kassa was gebaseerd op de ervaringen van een echtpaar uit Maasdriel, Frans en Ria Machielsen. Het echtpaar heeft last van de buitenunit van de warmtepomp van de buren: “Het klinkt als een stationair draaiende dieselmotor. Die dreunt maar door. Door de resonantie wordt het geluid ook nog versterkt. Onze levenssfeer is ernstig aangetast. En dat ongewild. Wij willen dit niet.”

 

Geen regelgeving over geluid warmtepompen

Het echtpaar heeft alle paden bewandeld om tot een oplossing te komen, via een goed gesprek met de buren, de gemeente, de GGD en zelfs een overkoepelend orgaan van installateurs uit de streek. Het heeft vooralsnog tot niets geleid. Duidelijk werd ook waarom: er is geen regelgeving voor dit specifieke probleem.

 

Geluid en regelgeving

Erik Roelofse van de Nederlandse Stichting Geluidshinder: “Er is geen landelijke regelgeving en in de plaatselijke verordeningen staat niet gespecificeerd wat onder burenoverlast valt. Ik snap niet dat er geen regels zijn. Het lijkt een vergeten iets. Warmtepompen zijn vrij nieuw, maar we hebben te maken met een groeiend probleem.”

 

Geluidsoverlast van warmtepompen

Kassa zet het stevig neer in de berichtgeving op haar site: “Als de overheid niet ingrijpt, zal in de toekomst tot 20% van de Nederlanders ernstige geluidsoverlast van warmtepompen gaan ervaren. Warmtepompen worden op dit moment door de overheid gezien als een belangrijk alternatief voor de cv-ketel op gas.”

 

Warmtepompen geluid en gevolgen

Audioloog Wim Soede van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stelt dat de gevolgen van de bijkomende geluidsoverlast verstrekkend kunnen zijn: “een hogere bloeddruk, hogere hartslag, stress, slaaptekort en gewichtsverlies.”

 

Geluid warmtepomp

Volgens de berichtgeving van Kassa kan het geluid oplopen tot 60 á 70 decibel. Dat is te vergelijken met auto’s die op 15 meter afstand langsrijden. Omdat het geluid afwijkt van natuurlijk geluid, valt het op en zou het overlast en aantasting van het woongenot veroorzaken. De redactie van Kassa zegt meerdere klachten te hebben gekregen van mensen die overlast ervaren van het geluid van een warmtepomp.

 

Reactie van Uneto-VNI

De Dutch Heat Pump Association (DHPA) weet dat er problemen zijn met het geluid dat de pompen maken. En fabrikanten werken er aan om de warmtepompen stiller te maken.

Ook Uneto-VNI erkent het probleem en stelt dat je met een goede pomp en een goede installatie geen overlast zou moeten ervaren. Als de consument tóch hinder heeft van geluid, kan de installateur de warmtepomp voorzien van zwaardere trillingdempers, een trillingdempende montagebalk of een geluidwerende omkasting. Dan hoor je het apparaat nauwelijks. Ook kun je veel apparaten op de nachtregeling zetten waardoor ze ’s nachts minder toeren en dus geluid maken. Omdat er een enorme vraag naar is, opent Uneto-VNI binnenkort opleidingslocaties om cv-monteurs om te scholen zodat zij ook warmtepompen kunnen installeren en de huiseigenaren van goed advies kunnen voorzien.

Lees in onderstaand kader de hele reactie van Uneto-VNI

 

Reactie van Uneto VNI op vragen van Kassa

Herkennen jullie de problemen dat burgers overlast ervaren van het geluid van hun eigen warmtepomp of die van de buren?

Het is bekend dat warmtepompen in bepaalde omstandigheden een geluid kunnen produceren dat bij sommige mensen als hinderlijk wordt ervaren. Als je de warmtepomp echter vakkundig en op de juiste plek laat installeren, hoef je geen last van het geluid te hebben.

 

Hoe adviseren leden van Uneto-VNI de consument ten aanzien van de geluidsemissie van warmtepompen? 

Leden van Uneto-VNI weten hoe zij het geluid van de warmtepomp kunnen beperken. Dat doen ze door het juiste apparaat te adviseren en dit op de juiste plek te installeren. Dit is vaak al voldoende om geluidsemissie te voorkomen. Als de consument tóch hinder heeft van geluid, kan de installateur de warmtepomp voorzien van zwaardere trillingdempers, een trillingdempende montagebalk of een geluidwerende omkasting. Dan hoor je het apparaat nauwelijks. Ook kun je veel apparaten op de nachtregeling zetten waardoor ze ’s nachts minder toeren en dus geluid maken.

 

Welke varianten warmtepompen zijn er qua dB’s er op de markt? 

Het geluidsniveau is onder andere afhankelijk van het type warmtepomp. Een bodemwarmtepomp maakt minder geluid dan een hybride warmtepomp die warmte haalt uit de buitenlucht. Hoeveel geluid een warmtepomp produceert is terug te vinden op de productkaart die bij elke warmtepomp is bijgesloten.

 

Waar moet je als burger op letten als je een warmtepomp wilt die zo min mogelijk geluid maakt?

Schakel altijd een installateur in die is aangesloten bij UNETO-VNI en ervaring heeft met het adviseren en plaatsen van warmtepompen. Deze installateur zal specifieke aandacht besteden aan het voorkomen van teveel geluid. Op de website van UNETO-VNI vind je een vakbekwame warmtepomp-installateur bij jou in de buurt. Laat je door de installateur adviseren over het optimale warmtepompsysteem voor jouw specifieke situatie. Vraag bij de offerte eventueel ook naar de productkaart waarop de geluidswaarden staan vermeld.

 

Hoe kan een installateur ervoor zorgen dat een warmtepomp zo min mogelijk geluid maken? 

Door te kiezen voor het juiste warmtepompsysteem en dit op de juiste plek te installeren. Een vakbekwame installateur geeft hiervoor een gedegen advies. Dat geldt ook voor het nemen van extra maatregelen, zoals het plaatsen van trillingdempers, een trillingdempende montagebalk of een geluidwerende omkasting.

 

Wat moet je doen als je niet tevreden bent over het geluid dat de pomp na plaatsing produceert?

Neem dan contact op met uw installateur. Hij kan u adviseren over eventuele extra maatregelen om het geluid te beperken.

 

Vindt Uneto-VNI dat er regelgeving/geluidsnormen moeten komen t.a.v. warmtepompen en het geluid wat deze op de gevel van de buren kan produceren? 

Voor nieuwbouw en verbouw zijn er normen voor alle installaties (Bouwbesluit afdeling 3.1/3.2). Warmtepompen die vakkundig worden geïnstalleerd, hoeven geen geluidsoverlast op te leveren. Bovendien neemt het geluid dat warmtepompen produceren steeds verder af dankzij snelle productinnovatie. Het is dan ook de vraag of geluidsnormen voor toepassing in de bestaande bouw nog nodig zijn. Mogelijk kunnen de geluidsnormen voor verbouw ook voor de bestaande bouw gaan gelden.

 

Is er op dit moment voldoende geschoold en deskundig personeel om de warmtepompen te installeren en hoe zien jullie dat voor de toekomst? 

Steeds meer technici hebben kennis van warmtepompen. Gezien de snel toenemende vraag wordt de opleidingscapaciteit nog dit najaar fors verhoogd met een aantal nieuwe praktijklocaties.

Reageer op dit artikel