nieuws

Wko-installaties ontwerpen vereist kennis en communicatie

klimaattechniek

Wko-installaties ontwerpen vereist kennis en communicatie

De herziene ISSO-publicatie 39 gaat niet alleen over het ontwerp van een energiecentrale met warmte-koudeopslag (wko). Er zijn ook communicatietabellen toegevoegd om afstemming tussen de betrokken partijen te bevorderen. Want de bovengrondse en ondergrondse installatie moeten als een geheel werken.

Voor het ontwerpen van een wko-installatie hebben installateurs niet alleen kennis nodig van de bovengrondse installatie. Ze moeten hierbij ook goed kunnen communiceren met de andere betrokken partijen, aldus kennisinstituut ISSO. “Voortschrijdend inzicht maakt dat we nu bij de herziening van ISSO-publicatie 39 nog meer aandacht en tijd hebben besteed aan die communicatie”, vertelt Jan Aerts, projectcoördinator bij ISSO. De introductie van communicatietabellen in deze nieuwe Publicatie 39 is dan ook de belangrijkste wijziging.”

 

Afstemming onderdelen wko-systeem nodig

Via een wko-systeem kunnen we energie in de bodem opslaan en benutten voor duurzaam verwarmen en/of koelen van gebouwen of installaties. Maar voor een goed werkend wko-systeem is er een perfecte afstemming nodig tussen het ondergrondse systeem, de energiecentrale die de warmte en koude opwekt, én de installatie in het gebouw die de afgifte verzorgt.

 

Communicatietabellen voor ontwerpers van wko’s

“In de praktijk zijn voor al deze onderdelen vaak verschillende partijen – zowel adviseurs, ontwerpers, als installateurs – verantwoordelijk. Als er na oplevering problemen ontstaan, blijkt in veel gevallen het gebrek aan afstemming en onderlinge samenwerking de oorzaak”, zegt Jan Aerts. De communicatietabellen geven richtlijnen en handvatten om die afstemming en communicatie tussen de partijen effectief en gestructureerd te laten verlopen.

 

Ook voor warmtepompsystemen en bodemwarmtewisselaars

De communicatietabellen zijn niet alleen toegevoegd aan de vernieuwde ISSO-publicaties 39 maar ook aan de recent verschenen ISSO-publicatie 72 (Ontwerp van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen) en ISSO-publicatie 73 (Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars). Daarnaast zijn de communicatietabellen ook toegevoegd aan de documenten die de boorbedrijven moeten naleven bij hun certificering. Deze bedrijven certificeren zich via BRL SIKB 11.000 en baseren zich daarbij op Protocol 11.001.

 

Betere resultaten door protocollen ontwerpers wko’s

“Wij verwachten dat die communicatietabellen echte verbeteringen zullen laten zien”, zegt Aerts. De ontwerpers van het bodemsysteem, de energiecentrale en het gebouwgebonden systeem krijgen allemaal met dezelfde protocollen te maken. Het gaat maar om één ding: de bovengrondse en ondergrondse installatie moet als één geheel functioneren. Dat kan alleen als we de verschillende partijen dwingen om bepaalde communicatiestrategieën met elkaar na te leven. En dat is precies wat die communicatietabellen voorschrijven.”

Reageer op dit artikel