nieuws

Duurzame verwarming: hoe pak je jouw deel van de markt?

klimaattechniek

Duurzame verwarming: hoe pak je jouw deel van de markt?

Van de 1200 PJ die we jaarlijks gebruiken om woningen te verwarmen is slechts 5 procent opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Waar liggen de kansen voor installatiebedrijven?

Om dit percentage te vergroten en de transitie naar duurzame warmte op stoom te krijgen, zijn goed geïnformeerde installateurs nodig, die de energiebehoefte van hun klanten kennen en maatwerk kunnen bieden.

 

Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie

Dit benadrukken de deelnemers (installatiebedrijven, brancheorganisaties en kennisorganisaties) aan de Ronde Tafel Duurzame Warmte, die eerder dit jaar op initiatief van NVDE (Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie) plaatsvond. Welke kansen bieden integrale advisering, kwaliteitsborging, communicatie en stimulering, bijvoorbeeld door subsidies?

 

Duurzame warmtetechnieken

De vraag naar duurzame warmtetechnieken zoals biomassaketels, pelletkachels, warmtepompen en zonneboilers groeit gestaag, zo constateren de deelnemers aan de discussie, maar: “het zijn vooral bewuste consumenten die investeren in één van deze vier warmtetechnieken. Ook bij installatiebedrijven is sprake van een voorhoede. Slechts een kleine kopgroep beschikt over de kennis over duurzame warmtetechnieken om consumenten goed te adviseren en zorg te dragen voor montage en onderhoud van deze nieuwe technologische installaties.”

 

Gaat om meer dan de prijs

Kennis en vertrouwen blijken van groot belang te zijn, omdat de investering die de klant in duurzame warmte doet aanzienlijk is. “Bovendien vergt de apparatuur nogal wat ruimte, vooral bij de combinatie van verschillende duurzame warmtetechnieken. De consument wil een weloverwogen keuze maken, en daarbij hoort een advies dat verder gaat dan alleen de aanschafprijs. Een integraal advies over duurzame warmte, gebaseerd op de specifieke energievraag, in combinatie met woningisolatie, zonnepanelen en services zoals het monitoren van de prestaties en het onderhouden van de installaties, heeft de toekomst.”

 

Levensloopbestendige woningen

Duidelijk wordt dat een installatiebedrijf advies en maatwerk moet bieden op basis van de energiebehoefte van de klant. Energiemanagementsystemen kunnen oplossingen bieden die rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, mensen die langer thuis wonen en thuis werken waarbij de installatie slechts één kamer hoeft te verwarmen. “In het levensloopbestendig maken van woningen krijgen installateurs een regierol en overleggen zij regelmatig met de gehele bouwkolom – aannemers, projectontwikkelaars en woningcorporaties – om de eindgebruiker zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Vakmensen aannemen

Als de klantvraag naar duurzame warmte blijft groeien en steeds meer installateurs duurzame warmteapparatuur adviseren en aanbieden, moeten die er wel op kunnen vertrouwen dat er genoeg vakmensen worden opgeleid om deze service te kunnen verlenen. “Daar ligt een taak voor de overheid om – in samenwerking met het bedrijfsleven – jongeren te motiveren om voor dit type opleidingen te kiezen. Door subsidieregelingen toe te spitsen op installaties die objectief aantoonbaar van het gewenste kwaliteits- en prestatieniveau zijn, kan de overheid ook een stimulerende rol spelen.”

 

Geld voor advies?

De deelnemers aan de Ronde Tafel zijn het erover eens dat de website duurzamewarmte.nl voorziet in de eerste informatiebehoefte van consumenten. “Maar installateurs zijn gebaat bij meer financiële zekerheid als zij meer consumenten gaan adviseren. Vandaar dat een subsidieregeling voor installateurs die tijd investeren in een volledig consumentenadvies, een welkome stimulans is om duurzame warmte verder te versnellen.”

 

Combineren van warmtetechnieken

Het combineren van verschillende duurzame warmtetechnieken levert het beste resultaat op. “Om barrières zoals kosten en ruimtebeslag in woningen te overwinnen, is een integrale benadering nodig. Daarbij levert de installateur maatwerkadvies, die de verschillende warmtetechnieken toepast om voor de eindgebruiker een comfortabel en uiteindelijk energieneutraal huis te realiseren. De gesprekspartners tijdens de Ronde Tafel zijn het erover eens dat naarmate er meer consumenten en installateurs in deze ontwikkeling meegaan, de transitie naar duurzame warmte versnelt.”

 

 

Verder lezen

Warmtepomp belangrijkste vervanger van de cv-ketel

Kleine warmtepomp genoeg voor metaalskeletwoning

Buffer met ijs houdt woning warm

Reageer op dit artikel