nieuws

Herziene rekenmethode voor warmteverlies in woningen

klimaattechniek

In de vernieuwde ISSO-publicatie 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen’ is de rekenmethode voor warmteverlies aangepast.

Herziene rekenmethode voor warmteverlies in woningen

De nieuwe rekenmethode voor warmteverliesberekeningen is een gevolg van de recentelijk, op Europees niveau aangepaste norm NEN-EN 12831, Deel 1. Door de veranderingen in die norm moest ook ISSO-publicatie 51 aangepast worden, net als ISSO-publicaties 53 en 57.

 

Te installeren vermogen

Deze ISSO-publicatie is bedoeld voor installateurs en installatietechnische adviseurs die verwarmingsinstallaties in woningen en woongebouwen moeten ontwerpen. Het gaat hierbij om het te installeren vermogen per vertrek of in het totale gebouw, zowel voor de nieuwbouw als bij renovatie of vervanging.

 

Weinig warmteverlies

De goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen uit de huidige bouwpraktijk verliezen nauwelijks nog warmte. ISSO-publicatie 51 baseerde zich nog op de ‘oude’ Europese norm NEN-EN 12831. Die Europese norm is aangepast door de zogeheten ‘recast’ van de Europese energieprestatierichtlijn, de EPBD. Deze EPBD verwijst namelijk naar de NEN-EN 12831 Deel 1, die andere uitgangspunten hanteert dan de oude norm.

 

Berekeningsmethodes

De ISSO-publicatie 51 bevat berekeningsmethodes voor het bepalen van het transmissiewarmteverlies, het warmteverlies door buitenluchttoetreding en de toe te rekenen toeslag voor opwarming na eventuele nachtverlaging of bedrijfsbeperking.

Daarnaast houdt de nieuwe methode in de vernieuwde publicatie rekening met lagetemperatuurverwarmingssystemen (ltv-systemen) en woningen met een geringe warmtevraag.

Qua terminologie en maatvoering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het Bouwbesluit 2012. Voor bepaling van de U-waarde van een constructie gaat de publicatie zo veel mogelijk uit van de NEN 1068.

Ook behandelt de publicatie uitgebreid de verschillende ventilatiesystemen die in de woningbouw gebruikelijk zijn. De methodiek wordt toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden.

 

Meer nieuwe uitgaven

Eerder deze zomer verscheen al de aangepaste ISSO-publicaties 53 (‘Warmteverliesberekening voor utiliteitsgebouwen met vertrekhoogten tot 4 meter’) en over enkele weken verschijnt ook ISSO-publicatie 57 (‘Warmteverliesberekening in industriegebouwen en utiliteitsgebouwen met ruimtes hoger dan 4 meter’). Ook het Kleintje Warmteverlies zal deze zomer nog in herziene uitgave op de markt komen. De nieuwe ISSO-publicaties zijn verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl.

 

Lees ook:

Warmteverlies en koellast berekenen in een BIM-workflow

Nieuwe ISSO-publicatie 53 voor berekening warmteverlies

Reageer op dit artikel