nieuws

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoersystemen gepubliceerd

klimaattechniek

Normontwerp brandveiligheid rookgasafvoersystemen gepubliceerd

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd voor de methode waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) wordt bepaald. Deze norm is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

NEN 6062 ‘Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen – Algemeen’ is onderdeel van het normenpakket waarnaar het Bouwbesluit 2012 verwijst. NEN bereidt een herziene editie van de norm voor.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen die in dit normontwerp worden voorgesteld, hebben te maken met:
– de veegvastheid;
– de eisen aan de aansluitleiding;
– de relatie tussen verbrandingstoestel en de daarbij passende temperatuurklasse van het RGA-systeem
– de afstand tot brandbare materialen;
– de minimale wanddikte.

Commentaar

Commentaar op dit normontwerp kan tot 1 september 2017 worden ingediend op www.normontwerpen.nen.nl.

Reageer op dit artikel