nieuws

Aanvulling norm sprinklerinstallaties ter commentaar

klimaattechniek

Aanvulling norm sprinklerinstallaties ter commentaar

NEN heeft de Nederlandse aanvulling herzien op de Europese norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties (NEN-EN 12845). Tot 1 augustus 2017 kunnen belanghebbenden commentaar geven op normontwerp NEN 1073:2017.

 

In dit ontwerp zijn ook besluiten en interpretaties van het deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) opgenomen. Dit deskundigenpanel heeft onder meer Technische Bulletins opgesteld met afspraken over sprinklercertificering en -inspectie, die in aanvulling op EN 12845 + NEN 1073 kunnen worden gebruikt. Het deskundigenpanel VBB-systemen werkt samen met de normcommissie Blusinstallaties van NEN aan het overnemen van de afspraken bij herziening van de normen.

Nederlands Technische Afspraken

Verder zijn er twee relevante NTA’s toegevoegd. Een Nederlandse technische afspraak (NTA) is een snelle route voor het opstellen van specificaties binnen een beperkte kring van bedrijven, instituten of consortia. Het gaat om NTA 8073-1 ‘Bepaling van middellijnen van armpijpen bij grote doorstroomhoeveelheden’ en NTA 8073-2 ‘Eisen voor toepassing van thermoplastische spanplafonds in gesprinklerde gebouwen’ van 2011.

NEN-EN 12845

Tenslotte is NEN 1073 aangepast naar aanleiding van de publicatie in 2015 van de nieuwe NEN-EN 12845, over ontwerp, installatie en onderhoud van vaste brandblusinstallaties – automatische sprinklerinstallaties.

Wijzigingen

De wijzigingen in de NEN 1073 zijn duidelijk herkenbaar. Waar onderdelen van de bestaande NEN 1073:2010 zijn aangepast, is een extra geel gemarkeerd kader ingevoegd met Ontwerp NEN 1073:2017.

Commentaar indienen

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 augustus 2017 online commentaar indienen op dit normontwerp via normontwerpen.nen.nl. Daarnaast kunnen ze ook commentaar leveren op de vertaling van NEN-EN 12845:2015, waarin NEN 1073 integraal is opgenomen.

Reageer op dit artikel