nieuws

All-electric hoofdkantoor voor Shimano

klimaattechniek

De High Tech Campus rondom de TU Eindhoven is uitgebreid met een innovatief, in het oog springend gebouw. Shimano Europe bouwde hier een all-electric, BREEAM Excellent kantoor.

All-electric hoofdkantoor voor Shimano

 

Het nieuwe hoofdkantoor van Shimano Europe kreeg een plek op de High Tech Campus in Eindhoven vanwege de hier sterke focus op innovatie en de aanwezigheid van jonge en internationale talenten. Die focus op innovatie vroeg ook om een innovatief en heel duurzaam gebouw. Met het in de arm nemen van RAU architecten was dat laatste succes verzekerd en het resultaat is dan ook een BREEAM-NL Excellent gecertificeerd kantoor, vertelt Imre Janse, projectleider bij installatie-adviesbureau Huisman & Van Muijen.

“De ambitie van de opdrachtgever was hierbij het startpunt: Shimano wilde een kwalitatief goed binnenklimaat en zeer duurzaam kantoorgebouw. En dat betekent in dit geval een reductie van 60% gebouwgebonden energieverbruik ten opzichte van de huidige norm.”

Dat begint bij een goede positie van het kantoor en de situering ten opzichte van de zon. “Het basisontwerp van RAU ging uit van alleen glas op de oost- en de westgevel. Daar is gebruik gemaakt van zonwerend glas. De zuidgevel is niet voorzien van glas, zodat er niet te veel opwarming van het kantoor kan plaatsvinden.” Om zoninstraling aan de oost- en westzijde te minimaliseren zijn hier verticale metalen lamellen geplaatst. Het beschermt het gebouw niet alleen tegen opwarming door de zon. Door het gebruik van metalen lamellen weerkaatst het licht ook nog eens in het kantoor. Daardoor wordt bespaard op het gebruik van kunstlicht.

Bestaande wko-bron

Voor de verwarming van het all-electric kantoorgebouw zonder gasaansluiting wordt gebruik gemaakt van de bestaande collectieve warmte-koude-installatie onder de High Tech Campus. Janse: “Voor Shimano is 20 kuub per uur beschikbaar en dat is voldoende. Er is daarbij gekozen voor een bivalente opwekkingsinstallatie. Voor de verwarming zijn er twee warmtepompen: een water-waterwarmtepomp is aangesloten op het wko-net en aanvullend is voor de pieklast een lucht-waterwarmtepomp geïnstalleerd. Door deze combinatie is in dit kantoor geen gasaansluiting nodig. En dankzij de vele zonnepanelen is de gehele warmtevraag duurzaam ingevuld. Dat was niet een strakke eis vanuit de opdrachtgever, maar kwam wel voort uit enkele ontwerpkeuzes die we hebben gemaakt en is natuurlijk gezien de hoge duurzaamheidsambitie zeer welkom.”

Klimaatontwerp

Vanuit de technische ruimte, die in het midden van het vier verdiepingen tellende pand ligt, wordt de warmte gedistribueerd naar de verschillende kantoorgebieden. “Klimaatplafonds verwarmen en koelen deze gebieden, en zijn per stramien naregelbaar. Dat is nodig omdat Shimano het kantoordeel heel flexibel wil houden. Dat betekent dus dat we in het klimaatontwerp daarmee rekening moesten houden. Tijdens de bouw zijn er wel wat ontwerpwijzigingen doorgevoerd, maar in principe blijft ons klimaatontwerp goed bruikbaar.”

Ook bij de ventilatie sluit het kantoor van Shimano aan bij de hoogste energielabelnormen. De twee luchtbehandelingskasten zijn conform de ErP-, en ECOdesign richtlijnen opgeleverd, en kennen daarmee een energielabel A. Sinds vorig jaar zijn de Eurovent-labels aangepast, wat inhoudt dat fabrikanten die Eurovent-gecertificeerd zijn hun kasten nog energiezuiniger hebben gemaakt. Warmteterugwinning is daarin verplicht. “In het geval van het nieuwe hoofdkantoor van Shimano houdt dat onder meer in dat 77% van warmte wordt teruggewonnen. En daarmee is het kantoor dus toekomstbestendig”, aldus Janse.

Ventileren op basis van druk

Per kantoorverdieping wordt vraaggestuurd geventileerd op basis van het aantal mensen dat op dat moment aanwezig is. Janse: “Het ventilatiedebiet wordt per kantoorverdieping afgestemd op het gemeten percentage CO op de kantoorverdieping .”

Toen duidelijk werd hoe de verdiepingen werden ingedeeld qua kantoren, heeft bouwer Hendriks Bouw en Ontwikkeling met installateur Schrijvers Technische Installaties enkele wijzigingen uitgevoerd, vertelt bedrijfsleider utiliteit Paul Laurensse van het aan het bouwbedrijf gelieerde Schrijvers Technische Installaties: “Dat vraagt een ander type sturing van de variabele volumeregelaar. Eerst hadden we per bouwlaag een variabele volumeregelaar ingetekend voor de gehele bouwlaag; nu is er eentje per vergaderruimte nodig. En de regelaar voor de open kantoortuin moet anders functioneren. Deze moet zorgen voor een variabel debiet maar met een gelijkblijvende druk.”

“We regelen dus op basis van druk: is in een ruimte meer lucht nodig, gaat de klep van de ruimte open, en is in de open kantoortuin minder druk. Dit wordt geconstateerd door de meting in de variabel volumeklep en er wordt een signaal gegeven aan de luchtbehandelingskast om meer lucht in te gaan brengen om de druk constant te houden”, aldus Laurensse.

 

Elektrotechnische installatie

Ook bij het uitleggen van de elektrotechnische installatie is de vrije kantoorindeling bepalend voor de keuze om vanuit de vloer de werkplekken te voeden, vertelt installatieadviseur Janse. “Het kantoor is vrij van kolommen en aan twee kanten – oost en west – zijn er glazen gevels, dus er zijn vrijwel geen zakpunten. Dat hebben we opgelost door op elke verdieping drie vloergoten te maken, zodat de werkplekken van onderen gevoed kunnen worden.” Verlichting wordt vanuit het plafond gevoed. “We hebben hier ook vanuit de duurzaamheidsgedachte gekozen voor ledverlichting die daglichtgestuurd is. Bij de gevel is immers voldoende daglicht en dat is in het midden van het pand minder aanwezig.”

 

Doucheruimten

Een bijzonderheid in dit kantoorgebouw is de aanwezigheid van tien douches. Janse: “Het is natuurlijk een producent van onder andere fietsenonderdelen en veel personeel komt ook op de fiets naar het werk. Shimano wilde daarom een heel aantal doucheruimten in dit pand. Die zijn op de benedenverdieping gesitueerd. Om het benodigde warm tapwater in het gehele kantoor duurzaam te verwarmen wordt er ook nog een zonnecollectorensysteem met een grootte van 20 m geïnstalleerd. Het overgrote deel van het water is nodig in de doucheruimten.” Om op de dagen zonder zon ook de douches van warm water te voorzien wordt er ook een elektrische boiler voor de pieklast geplaatst.

Dit artikel verscheen eerder in Installatie XL

Reageer op dit artikel