nieuws

Plan van aanpak voor erkenningsregeling installateurs

klimaattechniek

Plan van aanpak voor erkenningsregeling installateurs

Brancheorganisatie Uneto-VNI heeft een opzet gemaakt voor een toekomstige wettelijke erkenningsregeling voor installateurs van cv-ketels en warmwatertoestellen. In de zogenaamde Uniforme Kwaliteitsregeling beschrijft de organisatie onder andere de vakbekwaamheidseisen voor monteurs, een opzet voor de in- en externe kwaliteitsbewaking en sanctiebeleid bij onjuiste uitvoering van werkzaamheden.

Voorzitter Doekle Terpstra heeft het visiedocument van Uneto-VNI op 13 maart overhandigd aan Minister Plasterk van Wonen en Rijksdienst. De minister heeft toegezegd de inbreng van Uneto-VNI mee te nemen in de opzet van de toekomstige regeling. Minister Plasterk kondigde daarnaast aan dat het ministerie volgende maand het plan van aanpak presenteert voor de regeling. Het ministerie heeft Uneto-VNI gevraagd om hieraan een bijdrage te leveren. Ook consumentenorganisaties, KvINL, Sterkin en SCIOS worden betrokken bij dit proces.

Eisen keurmerk OK CV

Als het aan UnetoVNI ligt, bevat de regeling straks eisen die nu al onderdeel zijn van het kwaliteitskeurmerk OK CV, zoals het niveau van vakbekwaamheid van monteurs en controles van uitgevoerde werkzaamheden via steekproeven. Tegelijkertijd vindt de brancheorganisatie dat de toekomstige regeling geen onnodige administratieve rompslomp en kosten met zich mee mag brengen. Bovendien moet de erkenningsregeling zowel hanteerbaar zijn voor het grootbedrijf als voor zzp-ers.

Invoering erkenningsregeling

In december 2016 kondigde de toenmalige minister Blok aan dat vanaf 1 januari 2019 alleen erkende bedrijven met vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen op gas mogen aanleggen en onderhouden. De tussenliggende tijd is nodig voor de wetgeving, het opzetten van erkenningsregelingen, het verbeteren van de kwaliteitsbewaking door bedrijven en het bijscholen van monteurs. Uneto-VNI zal haar leden ondersteunen om tijdig aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.

Reageer op dit artikel