nieuws

Normen gasinstallaties ter commentaar

klimaattechniek

Normen gasinstallaties ter commentaar

NEN heeft de herziene normen voor gebouwgebonden gasinstallaties, NEN 1078 en NEN 8078, voor commentaar gepubliceerd. Beide normen worden aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 1 juli 2017.

NEN 1078 en NEN 8078 normen gaan over gebouwgebonden systemen in een niet-industriële omgeving. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze normen.

Wijzigingen NEN 1078

De wijzigingen in NEN 1078 ten opzichte van de versie van 2004 zijn:

  • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen, aangezien het Bouwbesluit 2012 dit ook niet meer maakt;
  • Artikel 5.1.2: de eis aan de trekbelasting is beperkt tot leidingen binnen het gebouw tot 1 m buiten de gevel;
  • Artikel 5.1.2 en bijlage E: de bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
  • Artikel 5.5 en bijlage F: bestandheid tegen temperatuur: de algemene eis is aangevuld met een concrete prestatie-eis, waarmee wordt beoogd bij een beginnende brand voldoende weerstand te kunnen bieden.

Wijzigingen NEN 8078

De wijzigingen in NEN 8078 ten opzichte van de versie van 2004 zijn:

  • Het onderscheid tussen primaire en niet-primaire prestatie-eisen is verdwenen;
  • Artikel 5.1.1: Het criterium voor restwanddikte van 1 mm is beperkt tot metalen leidingen;
  • Artikel 5.1.3 en bijlage D: De bepalingsmethode voor de slagbelasting is aangepast;
  • Artikel 5.2.2 en bijlage A: De procedure voor de bepaling van de gasdichtheid in bijlage A is aangepast door onderscheid te maken tussen kleine en grotere gasinstallaties. In lijn daarmee is het criterium in 5.2.2 geherformuleerd.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2017 commentaar indienen op het ontwerp van NEN 1078 en NEN 8078 via www.normontwerpen.nen.nl.

Reageer op dit artikel