nieuws

Gevaar koolmonoxide zwaar onderschat

klimaattechniek

Bijna de helft van de ongevallen met koolmonoxide gebeurt met een cv-installatie. Installatiebedrijven, fabrikanten en de branche schieten tekort. Dat concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het in november 2015 gepubliceerde rapport “Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar”.

Gevaar koolmonoxide zwaar onderschat

Het merendeel van de ketels waaruit problemen ontstaan, is bovendien modern en goed onderhouden. Het beeld van de oude geisers en slecht onderhouden toestellen klopt dus niet. Dat betekent volgens de onderzoekers dat periodiek onderhoud geen afdoende bescherming biedt tegen ongevallen met koolmonoxide.

Meer dan tien slachtoffers koolmonoxide per jaar

Tot nu toe werd aangenomen dat elk jaar vijf à tien dodelijke slachtoffers vallen door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide. Daarnaast is er sprake van enkele honderden gewonden. “De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend, zodat een juiste diagnose uitblijft,” zo meent de Raad. Naar inschatting van de Raad is de omvang van het probleem met koolmonoxide drie tot vijf keer zo groot.

Vakmanschap installateurs schiet tekort

Verder constateren de onderzoekers tekortkomingen in het vakmanschap van de verschillende installateurs. “Bij veilige aanleg en onderhoud is namelijk niet alleen aandacht vereist voor het toestel, maar ook voor de bijbehorende componenten en het betreffende gebouw. Zo moeten bijvoorbeeld de luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen en uitmondingen passen bij zowel het toestel als het gebouw.” Bij veel installateurs zou het ontbreken aan deze integrale benadering en ligt de focus enkel op het toestel.

Installaties niet ‘failsafe’ en ‘foolproof’

Volgens de onderzoekers ontbreken er daarnaast technische beveiligingen aan de installaties: “Verbrandingsinstallaties worden niet failsafe ontworpen. De installatie slaat dus niet af noch geeft een foutmelding als er teveel koolmonoxide wordt geproduceerd. Ook zijn de installaties niet bestand tegen verkeerde handelingen van bewoners of installateurs; dus niet foolproof.” De Onderzoeksraad vindt dat fabrikanten hier actie op moeten ondernemen door producten en systemen zo te ontwerpen dat een verkeerde aanleg, instelling of andere afwijkingen niet kunnen leiden tot productie en het vrijkomen van een verhoogde concentratie koolmonoxide.

Erkenningsregeling onvoldoende waarborg

Tot slot vertoont volgens de Onderzoeksraad het stelsel van kwaliteitslabels grote hiaten. “De verschillende erkenningen, certificeringen en keurmerken geven te weinig waarborgen voor daadwerkelijke kennis en kunde van de professional. Vanuit de branche ontbreekt het aan concreet toezicht op de werkzaamheden bij mensen thuis en blijven sancties op onveilig werk veelal achterwege. Het zelfregulerend vermogen van de branche is daarmee onvoldoende om consumenten de benodigde kwaliteit en veiligheid te bieden.”

Video: koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid maakte naar aanleiding van het rapport deze video

Meer lezen:

Themapagina Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, met het onderzoeksrapport van 15 november 2015 en de aanbevelingen en reacties.

Installatiewereld reageert op koolmonoxiderapport, Gawalo 1-2 januari-februari 2016.

Reageer op dit artikel